AV Horror Organiseert op zaterdag 14 april 2018 de 1e C/D- Competitie wedstrijd Poule 68

Adres:

Thomas Zandstrastraat 2, 8602 CV Sneek

Inschrijving:

Via www.atletiek.nu

Een atleet mag aan 3 onderdelen deelnemen, inclusief de estafette.

Bij de looponderdelen graag de beste prestaties vermelden i.v.m. de

serie-indeling. Geen opgave van prestaties heeft indeling in de

langzaamste serie tot gevolg.

Sluitingsdatum:

Inschrijving dient uiterlijk 12 april om 23.59 binnen te zijn.

Wijzigingen:

Via Atletiek.nu donderdag 12 april om 23.59 binnen te zijn.

Wijzigingen op de wedstrijddag zelf zijn niet mogelijk, tenzij

goedgekeurd door de wedstrijdleider in geval van blessures (art.403.2

en 408.3 Competitiereglement 2017)

Jury:

Volgens artikel 414 lid 2 zijn deelnemende verenigingen verplicht

juryleden te leveren. Deze moeten bij de ploeginschrijving via Atletiek.nu

worden opgegeven. Bij deelname van 1-4 ploegen minimaal 1 jurylid.

Bij deelname van 5-8 ploegen minimaal 2 juryleden. Bij 9 teams of meer

dan 3 juryleden.

Namen en juryfuncties graag aangeven (meer mag ook, graag zelfs)

Juryvergadering/

Ploegleiders

vergadering:

De juryvergadering is om 10.15 uur.

De ploegleidersvergadering is om 10.30 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats bij het materiaalhok bij regen en

anders buiten bij hoogspringbak 1.

Programma:

Volgens reglement. In de bijlagen het chronologisch overzicht.

clubtenue:

Het dragen van het clubtenue is verplicht. De startnummers dienen bij

alle loopnummers aan de voorzijde te worden gedragen. Bij technische

nummers is de keuze aan de atleten.

Materiaal:

Eigen werpmateriaal kan ter weging worden aangeboden bij het

materiaalhok. Tijdstip van weging 11.20-11.30/ 12.20-12.30

Inlichtingen:

Via bwc@avhorror.nl

Bij spoedgevallen en op de wedstrijddag: 06-40770475

Bijlage : Chrone 1e cd competitie 14 april Sneek