skip to Main Content
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Beste Horror leden,

Graag nodigen we jullie uit voor een algemene ledenvergadering op maandag 8 mei 2023.

Tijd                  : 19.30 – 21.30u
Plaats              : Schuttersveld, Kantine Horror

Tevens graag jullie aandacht voor de brandbrief van het bestuur welke ook onderwerp zal zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Mocht je verhinderd zijn maar toch iets willen inbrengen, dan kan dat ook via een reply op deze mail, we nemen dat dan mee.

Hopend op een goede opkomst,

Sportieve groet, namens het bestuur van AV Horror,

Roelof Frankena, secretaris a.i.

 

Agenda:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen jaarvergadering 2022
 3. Jaaroverzicht/voorstellen commissies
 4. Stand van zaken in de vereniging. Uitdagingen trainers, jeugd, vrijwilligers en bestuur. Brandbrief bestuur: Thema “Vele handen maken licht werk”
 5. (Mutaties) bestuur.
 • Voorzitter: Vacature, Maria is nu a.i., maar zou het voorzitterschap graag willen delen of overdragen. Ze blijft sowieso beschikbaar voor het onderdeel aangepast sporten/Frame running, maar wil graag ondersteuning op het voorzitterschap
 • Penningmeester: Klaas Jan zijn termijn loopt af, maar wil nog een jaar door
 • Algemeen bestuurslid/ledenadministratie: Sandra wil wel aanblijven
 • Secretaris: Vacature, Roelof stopt per 1/7/’23 (zomervakantie)
 • Jeugdbestuurslid: Vacature, Functie vacant a.g.v. overlijden Gielt Algra
 • Daarnaast zou het bestuur graag een vast aanspreekpunt/vertegenwoordiging willen hebben voor:
  • Trainerszaken
  • Sleutel en gebouwenbeheer (Beide kunnen een bestuursfunctie zijn maar dat moet niet)
 • Financieel jaarverslag penningmeester incl. verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie 2023

 

Back To Top