Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
De contributie is per jaar verschuldigd. Onderstaand de contributiebedragen per 1 januari 2018.

Contributieregeling 2018 (exclusief lidmaatschap Atletiekunie)
Pupillen € 99,00 per jaar
Junioren € 112,00 per jaar
Recreanten
Senioren
Masters
€ 129,00 per jaar

Indien een incassomachtiging is afgegeven geldt een korting van €  12,00 per jaar

Voor meer leden uit één gezin (één adres) geld een kortingsregeling

Gezinskorting
2de lid € 10,80 per jaar
3de lid €  16,20 per jaar
4de lid €  21,60 per jaar
5de lid €  27,00 per jaar

Inschrijfgeld eenmalig (bij aanvang lidmaatschap) €   8,00 per jaar

Het lidmaatschap van de Atletiekunie is verplicht voor ieder lid van AV Horror. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bij de Unieraadsvergadering van de Atletiekunie vastgesteld (prijspeil 2016).

Lidmaatschap Atletiekunie
Pupillen € 14,85 +  8,05 voor de wedstrijdlicentie
Junioren € 15,65 + 14,30 voor de wedstrijdlicentie
Senioren
Masters
€ 16,95 + 22,85 voor de wedstrijdlicentie
Recreanten
wandelaars
€ 16,95

Lid worden? Ga naar het inschrijfformulier.

Opzegging Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is maandelijks mogelijk, via de site, schriftelijk of per email (ledenadministratie@avhorror.nl) met een opzegtermijn van één maand.
Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van een volgend jaar moet voor 1 december doorgegeven worden, omdat anders de bondscontributie van de Atletiekunie voor het volgende jaar verschuldigd is.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in het lopende jaar is het lidmaatschap van de Atletiekunie over het gehele jaar verschuldigd.  Het lidmaatschap van zowel AV Horror als de Atletiekunie loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Het maandelijks opzeggen van het lidmaatschap per 1 juli van AV Horror is een service die geboden wordt door AV Horror zelf en heeft geen invloed op de aan de Atletiekunie verschuldigde bedragen.

Donateur
Naast het gewone lidmaatschap is het mogelijk donateur te worden van AV Horror. Als donateur van AV Horror ontvang je het clubblad en ben je van harte welkom op een feestavond. De bijdrage voor het donateurschap is vastgesteld op € 20,00 per jaar.
Ben je niet (meer) actief lid van AV Horror, maar wil je wel overal van op de hoogte blijven, dan is het donateurschap zeker het overwegen waard.

Verhuizing/wijziging mailadres
Ook als u verhuist en/of uw mailadres verandert; graag een berichtje naar de ledenadministratie.
AV Horror zorgt er voor dat uw verhuisbericht bij de Atletiekunie komt. Wanneer u dit tijdig doet komen het clubblad, het blad Atletiek (van de Atletiekunie) en mailverkeer ook tijdig op het juiste adres.