Leeftijdsindeling Wedstrijd Atletiek 2017 (download hier in pdf)

jongens/meisjes lidsoort lidsoort
mannen/vrouwen vrouwen mannen
minipupillen geboren in 2010 en later 1 2
pupillen C geboren in 2009 3 4
pupillen B geboren in 2008 5 6
pupillen A geboren in 2007/2006 7 8
Junioren D geboren in 2005/2004 9 10
Junioren C geboren in 2003/2002 11 12
Junioren B geboren in 2001/2000 13 14
Junioren A geboren in 1999/1998 15 16
Senioren geboren in 1997 en eerder 17 18
masters vrouwen geboren in 1982 en eerder 21
masters mannen geboren in 1982 en eerder 22
Deze indeling is met ingang van 1 november 2016 van kracht.
Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.
recreant 31 32
recreant (pupillen leeftijd) 33 34
recreant (junioren leeftijd) 35 36
wandelaars 37 38
géén wedstrijdatleet of recreant, dus overig (b.v. jurylid) 41 42
idem, pupillen leeftijd 43 44
idem, junioren leeftijd 45 46

Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatieartikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters
Vrouwen: 35 – 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz
Mannen : 35 – 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.

* Bij wedstrijden doen mini-pupillen mee met de C-pupillen. Er zijn namelijk geen aparte wedstrijden voor hen.
** Master (alleen bij wedstrijden) gaat in op de datum waarop men de betreffende leeftijd bereikt en geldt voor heren en dames v.a. 35 jaar.
Komt men in een daarop volgende categorie (M/V 35, M/V 40, etc.)