skip to Main Content
Heldere Plannen Tijdens Jaarvergadering

Heldere plannen tijdens jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering van maandag 27 mei 2024 waren de (helaas weinig) opgekomen leden getuige van een presentatie van het, bijna nieuwe, bestuur. Bedoeling was om een duidelijke structuur neer te leggen waarbij verbinding het sleutelwoord is. Een vereniging zijn we met zijn allen; besturen doe je niet alleen. We hebben elkaar nodig; bestuur, commissies en leden.

Op de foto; Siebe Post van Rabo clubsupport die samen met het bestuur de structuur heeft opgezet en de presentatie verzorgde.

Naast de vergadering waren er ook weer de traditionele uitreikingen van de “vijf maal één” en de “Andriol”-beker. De vijf-maal-één beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging of die een buitengewone prestatie heeft verricht. Dit jaar werd deze beker uitgereikt aan Karen de Kruif. Zij is lid van de wegwedstrijdcommissie en zorgt er elke wedstrijd weer voor dat de inschrijving soepel verloopt en dat de uitslagen op een goede manier worden gemaakt. Daarnaast zorgt zij er mede voor dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn bij de diverse lopen van AV Horror of partners. Karen was ten tijde van de uitreiking op vakantie naar Duitsland maar via Facetime werd zij door het bestuur op de hoogte gebracht.

De andere beker die wordt uitgereikt is de Andriol-beker. Deze jaarlijkse beker gaat naar die atleet die in het afgelopen jaar de meeste clubrecords heeft behaald. Dit jaar was het een spannende strijd tussen twee atletes. Omdat de einduitslag niet makkelijk kon worden opgemaakt heeft het bestuur besloten beide atleten te belonen met deze beker. De beker werd uitgereikt aan Benthe Jasper en Viënne van der Knaap. Beide dames werden door onze voorzitter Maria Poiesz en nieuw bestuurslid Tess Jaarsma in het zonnetje gezet. (Foto uitreiking Andriol-beker)

Tot slot hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Klaas-Jan Wiersma (Zie foto). Freek en Tess Jaarsma (Jeugd en algemeen), Durk Douma (Penningmeester) Rick Lijklema en Rinze Altena (Samen het secretariaat) werden als nieuw bestuurslid benoemd.

 

 

Back To Top