skip to Main Content

In de afgelopen maanden is de WWC druk bezig geweest met het neerzetten van een nieuwe structuur.

Het organiseren van wegwedstrijden is een leuke bezigheid maar alles gaat een stuk makkelijker wanneer de taken goed verdeeld zijn.

Omdat de taken veelal bij een paar mensen lagen werd het organiseren van wedstrijden zeer kwetsbaar. Immers, het wegvallen van één van de leden leidde direct tot een probleem. Wie moest de taken overnemen en wat waren die taken precies? Ook is het werven van nieuwe mensen binnen deze groep een lastig verhaal omdat we niet konden zeggen wat er verwacht wordt.

Dat is nu anders!!!

We weten precies wat we willen en waar we mensen voor willen inzetten. Dit betekent wel dat er aardig wat vacatures zijn.

We kunnen echter precies zeggen wat we zoeken en welke taken daarbij horen. Behapbare functies met overzichtelijke taken en…leuk om te doen met het enthousiaste team wat we hebben.

Op de website kunt u de verschillende functies met de daarbij behorende taken zien. Ook ziet u welke mensen er gevraagd worden.

We proberen zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Soms in kleine groepjes en af en toe met de gehele commissie.

Wegwedstrijden die we organiseren zijn: Ronde van Súdwest Fryslân, Winterlopen, Cees Clement Cross, Sneek-Bolsward-Sneek en de Schuttersveldloop.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Frank Klasen of Paul Clement

Het bovenstaande schema is niet helemaal duidelijk daarom hieronder de uiteenzetting…

Permanente Commissie: Paul Clement, Frank Klasen, vacature

 • Stuurt alle coördinatoren aan
 • Draagt zorg voor verbinding
 • Eindverantwoordelijk voor de organisatie
 • Overlegt met de wedstrijdleider
 • Bewaakt het draaiboek
 • Voorzitter Agenda beheer
 • Stelt de begroting op in samenspraak met het algemeen bestuur
 • Maakt veiligheids- en calamiteitenplan

PR en media Coördinator: Paul Clement, Vacature

 • Verzorgen promotie materiaal
 • Afstemmen van activiteiten met commissie PR
 • Publicatie
 • Leggen contacten met de pers
 • Beheer website
 • Microfonist
 • Regelen fotograaf
 • Vraagbaak voor deelnemers samen met algemeen coördinator

Vrijwilligers Coördinator: Bert Brinks, Karen de Kruif, Vacature

 • Uitvoeren beleidsplan
 • Werving van vrijwilligers: verkeersregelaars, kantine, schoonmaak, opruimploeg, inschrijven
 • Overleg met: wedstrijdleider, veiligheidscoördinator
 • Verzorgen keycards
 • Overleg alg.coördinator over EHBO

Inschrijven-uitslagen Coördinator: vacature, vacature

 • Zorg dragen voor inschrijf-procedure
 • Startnummer toekenning
 • Database bijhouden
 • Overleg met elektronische tijdwaarnemer
 • Verwerking uitslagen
 • Overleg met alg coördinatorover start-, finish-registratie

Parcours Coördinator: Cees Visser, Bernard Dames, Hans v.d. Meulen

 • Markering en inrichting van het parcours
 • Controleert route op veiligheid
 • Materiaal beheer i.s.m. materiaal cie
 • Parcours schoon opleveren
 • Overleg met wedstrijdleider over veiligheid

Sponsoren Coördinator: Ingrid Floor, Vacature

 • Contacten onderhouden,overleggen met sponsor cie
 • Overleg met microfonist over noemen sponsoren
 • Overleg met parcourscoördinator over inrichting parcours vwb sponsoruitingen

Wedstrijdleiding Coördinator: Frank Klasen, Vacature

 • Verantwoordelijk parcours,
 • evenement, calamiteiten- en veiligheidsplan
 • Regelen wedstrijdjury
 • Regelen fietsers i.s.m.vrijwilligers-coördinator
 • Tijdbewaking chronoloog
 • Controle uitslag
 • parcoursmeting i.s.m. permanente cie
 • regelen hesjes/briefing

Veiligheid Coördinator: Vacature, Vacature

 • Calamiteiten- en veiligheidsplan i.s.m. wedstrijdleider vast stellen
 • aanspreekpunt bij calamiteiten
 • controle veiligheid van het parcours
 • aanvraag alle vergunningen
 • regelen EHBO i.s.m. vrijwilligers coördinator
 • contact met externe deskundigen betreffende veiligheid

Start-/finish Coördinator: Paul Clement, Theo Huitinga

 • Inrichten start-/finishterrein
 • Regelen finishboog
 • Verkeerssituatie vastleggen
 • Microfonist
 • Prijzen en herinneringen bestellen
 • Opzetten tenten
 • Ophangen reclame van sponsoren i.s.m. sponsorcie
 • Regelen geluid
Back To Top