skip to Main Content

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
De contributie is per jaar verschuldigd. Onderstaand de contributiebedragen.

Contributieregeling
Pupillen € 99,00 per jaar
Junioren € 112,00 per jaar
Recreanten
Senioren
Masters
€ 129,00 per jaar

Indien een incassomachtiging is afgegeven geldt een korting van €  12,00 per jaar

Voor meer leden uit één gezin (één adres) geld een kortingsregeling

Gezinskorting
2de lid € 10,80 per jaar
3de lid €  16,20 per jaar
4de lid €  21,60 per jaar
5de lid €  27,00 per jaar

Inschrijfgeld eenmalig (bij aanvang lidmaatschap) €   8,00 per jaar

Het lidmaatschap van de Atletiekunie is verplicht voor ieder lid van AV Horror. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bij de Unieraadsvergadering van de Atletiekunie vastgesteld (november 2022).

Lidmaatschap basiscontributie Atletiekunie
Pupillen € 16,45 +  € 8,90 voor de wedstrijdlicentie
Junioren € 17,35 + € 15,85 voor de wedstrijdlicentie
Senioren
Masters
€ 18,80 + € 25,35 voor de wedstrijdlicentie
Recreanten € 18,80
Lid worden

Opzegging Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk via de site, schriftelijk of per email (ledenadministratie@avhorror.nl)
Men is lid van de vereniging vanaf de ingangsdatum op het aanmeldingsformulier. De duur van het lidmaatschap is ten minste 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap per halfjaar automatisch voortgezet. Opzegging kan dan nog slechts per half jaar geschieden.

Restitutie van contributie door voortijdige beëindiging behoudens bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte, vindt niet meer plaats. In bijzondere gevallen, welke door het bestuur moeten worden beoordeeld, zal eventueel restitutie allen kunnen plaatsvinden onder aftrek van het door de vereniging terug te vorderen kosten zoals bijv. K.N.A.U. contributie

Lidmaatschap opzeggen

Donateur

Naast het gewone lidmaatschap is het mogelijk donateur te worden van AV Horror. Als donateur van AV Horror ontvang je het clubblad en ben je van harte welkom op een feestavond. De bijdrage voor het donateurschap is vastgesteld op € 20,00 per jaar.
Ben je niet (meer) actief lid van AV Horror, maar wil je wel overal van op de hoogte blijven, dan is het donateurschap zeker het overwegen waard.

Donateur worden

Verhuizing/wijziging mailadres

Ook als u verhuist en/of uw mailadres verandert; graag een berichtje naar de ledenadministratie.
AV Horror zorgt er voor dat uw verhuisbericht bij de Atletiekunie komt. Wanneer u dit tijdig doet komen het clubblad, het blad Atletiek (van de Atletiekunie) en mailverkeer ook tijdig op het juiste adres.

Verhuizing/wijziging mailadres
Back To Top