skip to Main Content
Bestuur
Voorzitter
Arthur Poelmann
voorzitter@avhorror.nl
Secretaris
Helga Wispelweij
secretaris@avhorror.nl
Penningmeester
Wilko Bakker
penningmeester@avhorror.nl
Algemeen Bestuurslid (aspirant)
Margreet Bosma
bestuur@avhorror.nl
Jeugdzaken
Francisco Oosterbaan
jeugdzaken@avhorror.nl
 
Jeugdcommissie
Richard Blaauw
lichtblaauw@gmail.com
Ester Douma
Ledenadministratie
Margreet Bosma
ledenadministratie@avhorror.nl
Sponsoring/PR
Uilke Schotanus
uilke@avhorror.nl
Trainingscoördinatie
Trainerscoördinator Loopgroepen
Vacant
Trainerscoördinator Jeugd
Simone van Ligten
jeugdtrainers@avhorror.nl
Organisatie clinics
clinic@avhorror.nl
Jeugdtrainers AV Horror
jeugdtrainers@avhorror.nl
Baanwedstrijdcommissie (BWC)
Secretariaat BWC
bwc@avhorror.nl
Klik hier voor  eigen pagina van de BWC
BWC-Leden
Dick Heppener
Hennie van der Mei
Sander Sieperda
John van de Wiel
Jannie Wubbolts
Martin de Haan
Organisatie Wegwedstrijden
Uilke Schotanus/Peter Reitsma
uilke@avhorror.nl
Lange Afstands Clubcompetitie (LAC)
Gerald Hoogeveen
lac@avhorror.nl
Vrijwilligerscoördinator
Bert Brinks
vrijwilligers@avhorror.nl
Kantine commissie
Johan Jorritsma
jjorritsma@versatel.nl
Schoonmaakcommissie
Marga Zwanenburg
Materiaal/Accomodatie
Vacant
Beheer Website Algemeen
Bas de Best
Paul Clement
websitebeheer@avhorror.nl
Beheer Facebook
Verona Fortuin
Back To Top