skip to Main Content

De toekomst van onze vereniging…

Beste clublid,

Waarom ben jij lid van AV Horror? Een vraag, waarop elk antwoord goed is. Elk lid heeft zijn of haar eigen motivatie; willen trainen in een groep, zich voorbereiden op wedstrijden, persoonlijke grenzen verleggen of lekker fit blijven. AV Horror is veel meer dan een sportaanbieder, want de vereniging vervult sportieve behoeftes, voor jong en oud, door mensen en sport te organiseren, samen plezier beleven en elkaar stimuleren.

Jouw sportieve wensen
In het verenigingsleven is hedendaags de tendens dat het ledenaantal terugloopt, functies niet worden vervuld en activiteiten vanwege het wegblijven van vrijwilligers verdwijnen. Het zijn scenario’s waar een vereniging liever niet mee te maken krijgt. Het clubbestuur heeft daarom haar handen ineengeslagen om een brainstormavond te organiseren met, voor en door leden. Met als doel om een beeld te krijgen van jouw wensen en uitdagingen, zodat de vereniging hierin kan meebewegen en de komende jaren zo ook jouw behoeftes kan blijven vervullen.

Interactief, energiek en leuk
Speciaal voor de brainstormavond is Bob Thomassen, Atletiekunie, aanwezig om samen met Jan Dupon, buurtsportcoach Súdwest-Fryslân, de avond te presenteren. We zien je graag op woensdagavond 27 november a.s. in de sportkantine van AV Horror. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Alle reguliere clubtrainingen na 19.00 uur komen te vervallen, zodat iedereen bij de brainstorm aanwezig kan zijn.

Noteer 27 november alvast in je agenda of meld je direct aan door je naam te mailen naar voorzitter@avhorror.nl. Alvast bedankt!

Met sportieve groet,

Bestuur AV Horror

Back To Top