skip to Main Content

AV Horror 2020-2030, wat vind jij?

AV Horror 2020-2030, wat vind jij?

In 1947 is de vereniging opgericht om mensen uit de omgeving te verenigen met passie voor dezelfde sport. In de afgelopen 72 jaar heeft de vereniging al duizenden mensen in beweging gebracht met hardlopen en atletiek; samen sporten, plezier beleven, elkaar stimuleren, fit blijven en de fanatiekste onder ons, blijven verbeteren.

De toekomst, deel jij je stem?

Blijven verbeteren, dat drijft ook het bestuur. Het beste willen voor haar leden in de breedste zin van het woord. Daarom is er gekozen om naar de toekomst te kijken; hoe moet de vereniging in jouw beleving er de komende 10 jaar uitzien?

In de sportkantine van AV Horror hangen vanaf 3 juni posters met vier aandachtsgebieden. Op deze posters kun jij je mening schrijven. Dit mag in een verhaal, in regels, steekwoorden of tekeningen. Alles telt, alles is welkom. Dit zijn de vier aandachtsgebieden;

  1. Structuur “hoe vind jij dat de club zich in de toekomst moet organiseren?”
  2. Sportkader “hoe vind jij dat de opleiding talenten/trainers eruit moet zien?”
  3. Vrijwilligers “vind jij dat elk lid iets terug moet doen voor de vereniging?”
  4. Aanbod “wat voor sporter ben jij en hoe ziet voor jou de perfecte training eruit?”

Jouw idee, schrijf het op.

Van 3 t/m 23 juni hangen de posters in de sportkantine. Loop voor of na de training even de kantine binnen, kies het onderwerp dat jou aanspreekt en schrijf jou ideeën op. Je hoeft niet per sé op alle vier de posters wat te zetten. Zet je naam onderaan en omcirkel 4 juli in je agenda.

Mogen we 60 minuten van je tijd?

Op donderdagavond 4 juli gaan we alle ideeën met elkaar bespreken onder begeleiding van verenigingsadviseurs René van Dam en Jan Dupon. De intervisie duurt maximaal 60 minuten en wordt afgesloten met een borrel. Als dank namens het bestuur.

Doel van dit initiatief.

Het doel van de vereniging is in de toekomst het beste voor haar leden te realiseren. Om dit te verbeteren wordt de organisatiestructuur, kwaliteit van trainingen, opleiden van trainers en talenten onder de loep genomen. Met de stem van de leden kan het bestuur het toekomstperspectief van de club definiëren. Verenigingsadviseurs van Sudwest-Fryslân, René van Dam en Jan Dupon, zijn degenen die het traject begeleiden.

Heb je vragen of wil je meer weten over het initiatief? Neem contact op met Jan Dupon via 06-25717003 of mail naar j.dupon@sudwestfryslan.nl.

Back To Top