skip to Main Content
Uitnodiging ALV 2024 – Av Horror

Uitnodiging ALV 2024 – Av Horror

Beste AV Horror leden,

Bij deze nodigt het bestuur van AV Horror jullie uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op:

 

Datum : Maandag 27 mei 2024
Tijd : 19.30 – 21.30u
Plaats : Schuttersveld, Kantine Horror

Het thema van de vergadering is:

Verbinden

Mocht je verhinderd zijn maar toch iets willen inbrengen, dan kan dat ook via een mailtje naar secretaris@avhorror.nl.

Als dit op tijd binnen is kan het ingebracht worden in de vergadering.

We hopen op een goede opkomst.

Sportieve groet, namens het bestuur van AV Horror,

Rick Lijklema & Rinse Altena, secretariaat

***************************************************************************
Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen jaarvergadering 2023
 3. Uitreikingen
 4. Jaaroverzicht/voorstellen commissies
 5. Moment van inbreng door de vertrouwenspersonen
 6. Bestuur:
  • In het bestuur blijven de volgende leden:
   • Maria Poiesz (voorzitter)
   • Sandra Jaspers (ledenadministratie)
   • Aftredende bestuursleden en kandidaat-bestuursleden:
    • Penningmeester:
     • Aftredend: Klaas-Jan Wiersma
     • Kandidaat: Durk Douma
    • Secretaris:
     • Aftredend: Roelof Frankena
     • Kandidaten: Rick Lijklema & Rinse Altena
    • Algemene bestuursleden/jeugdzaken:
     • Kandidaten: Freek Jaarsma en Tess Jaarsma
 7. Stand van zaken in de vereniging. Uitdagingen bestuur en structuur (presentatie)
 8. Pauze
 9. Financieel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.
Back To Top