skip to Main Content
AV Horror  Verenigingsavond 27-11-2019

AV Horror Verenigingsavond 27-11-2019

Vorige week woensdagavond was een bijzonder leuke avond.

Met ruim 60 aanwezigen opende voorzitter Arthur Poelmann de avond, waarna buurtsportcoach Jan Dupon op een creatieve wijze het woord nam in de sinterklaastraditie:

“Goedenavond verenigingsmensen, fijn dat jullie hier vanavond aanwezig willen zijn.
Het is 1947 dat een kreet de club bestaansrecht geeft.
Zo luidde, Horror de ademloze, en unaniem was de naam AV Horror gekozen.
AV Horror is een club die rijk is aan generaties, én rijk aan geschiedenis, een club waarbij de atletiekbaan voor niemand ooit te ver is.
AV Horror is een gevestigde naam in Sneek en omgeving, en zet jaar in, jaar uit, héél veel mensen in beweging.
De maatschappij verandert, de tijd staat niet stil, AV Horror maakt ook in kille tijden het verschil.
Een mooie accommodatie, een prachtige club, vanavond is slechts de warming-up.”

Gezonde discussie
De avond stond in het teken van creativiteit, dromen en denken in mogelijkheden. Met als doel om antwoord te krijgen op de vraag: “hoe moet de vereniging zich organiseren om de behoefte en betrokkenheid van haar leden in de toekomst te blijven vervullen.”, aldus Bob Thomassen van de atletiekunie die de werkvormen voor zijn rekening nam. Op een interactieve manier hebben we in groepjes gediscussieerd over onderwerpen als; hoe jaag je een lid weg(?), én hoe moet je niet omgaan met vrijwilligers?

Creëren van werkgroepen
De avond was slechts de warming-up. Het is nu zaak om middels werkgroepen aandacht te besteden aan belangrijke onderwerpen. Er zijn vijf werkgroepen gecreëerd waar je als lid of ouder aan mee kan werken. De onderwerpen zijn; communicatie, betrokkenheid, vrijwilligers, organisatie & structuur en sponsoring. Al Elf personen hebben zich die avond opgegeven voor een werkgroep. Heb je affiniteit met een onderwerp en/of zie je kansen? Geef je interesse door aan voorzitter@avhorror.nl of schrijf je naam op de poster die in de kantine hangt. In 2020 worden drie avonden georganiseerd, waarbij de werkgroepen productief aan de slag gaan. Deze avonden worden begeleid door een verenigingsadviseur van de Gemeente Súdwest-Fryslân. De tijdsinvestering valt dus erg mee!

 

 

Presentatie nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Op deze middag komt buurtsportcoach Jan Dupon langs om alle uitkomsten te presenteren. Nieuwsgierig? Be there!

Back To Top