skip to Main Content
Clinic SlachteMarathon

Clinic SlachteMarathon

Beste lopers,

We zijn aan het inventariseren of er animo is om ook dit jaar weer een voorjaarsclinic te organiseren. Het doel wordt dan om gezamenlijk te trainen voor de SlachteMarathon (42 km hardlopen) of de Zwolle halve marathon (21 km). Beide evenementen worden georganiseerd op zaterdag 13 juni. We willen de clinic weer houden volgens het bekende recept.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen in de organisatie van deze clinic. Onder andere iemand die de begeleiding regelt en een aantal vrijwilligers die de accommodatie kan openen of sluiten (uit de marathongroep) na de duurlopen.

Heb je interesse in deze clinic, reageer dan graag uiterlijk vrijdag 7 februari via een mail naar clinic@avhorror.nl. Geef graag tevens de afstand door. Bij voldoende interesse en vrijwilligers gaat alleen de clinic door.

Met sportieve groet,
Johan Jorritsma & Bas de Best

Back To Top