skip to Main Content
De Trainingen Voor Volwassenen Worden Per Dinsdag 27 Oktober Hervat!

De trainingen voor volwassenen worden per dinsdag 27 oktober hervat!

Het heeft wat hoofdbrekens en de nodige creativiteit gekost, maar het is ons gelukt!

De trainingen voor volwassenen worden met ingang van dinsdag 27 oktober hervat. Door alle maatregelen kan ieder volwassen lid een keer per week trainen. Je schrijft je hiervoor vooraf in. Je traint in groepjes van vier en met maximaal 24 atleten per trainingsgroep. Lees deze trainingsinformatie n.a.v. de aanvullende coronamaatregelen (d.d. 26-10-2020) goed door!!

 

In hoofdlijnen geldt het onderstaande:

  • Bij een buitentraining mag een trainingsgroep bestaan uit maximaal 4 personen, exclusief trainer. Houd tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de andere groepen. Blijf altijd bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen actief zijn. Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan.
  • Herkenbaarheid van de groepjes atleten gebeurt door gekleurde hesjes (beschikbaar gesteld door de club). De groepen van 4 personen trainen zoveel mogelijk in vaste samenstelling en er wordt niet gerouleerd tussen de groepen.  De trainer geeft meerdere groepen tegelijkertijd training en zorgt dat de groepen voldoende afstand van elkaar houden.
  • Publiek is niet welkom bij trainingen.
  • Sportkantine, kleedkamer en douches zijn gesloten. De toiletten zijn wel geopend.
  • Verwacht wordt dat de deelnemers zich tijdens de training houden aan de regels. Zorg dat de trainer(s) je niet hoeven te corrigeren en corrigeer eventueel elkaar. Het overtreden van de regels kan ertoe leiden dat de trainingen worden afgebroken.
  • Volgens het protocol van de Atletiekunie/NOC NSF gelden buiten geen maximum aantallen voor de trainingsgroep; de anderhalve meter in combinatie met de maximale trainingsgroepsgrootte én de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend. AV Horror hanteert per trainingsgroep een maximum van 16 tot 24 lopers.

 

De trainers gaan op een creatieve manier invulling geven aan de training.

Inschrijfvoorwaarden baantrainingen AV Horror

Ieder volwassen lid mag éénmaal per week deelnemen aan een training.

Inschrijven is verplicht. Omdat er per training een limiet geldt van het aantal deel te nemen leden hebben we een verplicht inschrijfsysteem moeten invoeren. De coördinator is Johan Jorritsma. Je moet je voor iedere training opnieuw aanmelden. Dit kan via de homepage, hieronder vind je een link naar de inschrijfpagina.

Inschrijven is komen! Wanneer je om een bepaalde reden verhinderd bent, meld je dan (zonder opgaaf van reden) af via een mail aan johanjorritsma@outlook.com.

Zijn er binnen 24 uur voor de aanvang van een training nog plekken vrij dan kun je voor een 2e keer in die week deelnemen aan een training (bijv. je hebt al getraind op dinsdag en je wilt op donderdag weer trainen). Uiteraard moet je je hiervoor wel online inschrijven en dit kan pas binnen de 24 uur voor de aanvang van de training. Inschrijven voor een training kan tot max. 3 uur voor de aanvang van een training.

Schrijf je in via deze link: https://inschrijven.nl/form/2020120123509-nl

Van toepassing voor de volgende trainingsgroepen:

Avond Trainer Tijdstip Max. aantal deelnemers startdatum
Maandag Pytsje Rypma Gaat voorlopig niet door
Woensdag Theo 18.30 uur 24 28 oktober
Woensdag Ronald 19.15 uur 24 4 november
Vrijdag Ronald 19.15 uur 16 30 oktober
zaterdag Theo 9.30 uur 16 31 oktober

 

De MILA groep van trainers Pieter en Roel hebben een eigen aanmeld systeem, evenals de wedstrijdgroep van Jan Boonstra.

Probeer bij iedere trainer zoveel mogelijk te spreiden van dag (bijvoorbeeld bij Ronald ipv op de woensdag op de vrijdagavond).

De ingeschreven deelnemer gaat akkoord met de gestelde corona voorwaarden.

Hesjes

Neem na de training het gebruikte hesje mee naar huis. Was deze schoon in de wasmachine en lever deze bij de volgende training weer in.

Meer informatie en protocollen

De trainingen worden georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen van de overheid en volgens het protocol van de Atletiekunie en NOC/NSF.

Het Protocol Verantwoorde Atletieksport is te vinden op: https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Kenniscentrum/Bestuurder-commissielid/Protocol_Verantwoorde_Atletieksport_19102020_DEF.pdf

Het sportprotocol NOC/NSF is te vinden op: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf

Back To Top