skip to Main Content
Ook De Volwassenen Boven 27 Jaar Mogen Weer Onder Voorwaarden Trainen

Ook de volwassenen boven 27 jaar mogen weer onder voorwaarden trainen

Zoals we allemaal wel zullen weten is er per 16 maart weer een versoepeling ingetreden voor sporten van volwassenen boven 27 jaar.

inschrijven is verplicht! via deze link.

Er geldt een maximum van 24 deelnemers per training, dus zorg dat je je bijtijds inschrijft.

Let op: Hervatten van de trainingen:

Woensdag groep van Ronald gaat tijdelijk naar maandag 18, 45 u; start per 29 maart

Dinsdag groep van Jan: 16 maart 19 u

Woensdag groep van Theo: 24 maart 18.30 u

Zaterdag groep van Theo: 20 maart 9.30 u

Vrijdag groep van Ronald: 2 april 18.45 u

De mila groep is ongewijzigd, degenen die ouder dan 27 jaar zijn kunnen vanaf 16 maart weer mee trainen

De nieuwe regels moeten uiteraard worden gerespecteerd: ze zijn hier te  vinden

Deze regels gelden voor op het sportcomplex. Een korte samenvatting vind je hieronder: (aanpassingen per 16 maart onderstreept)

 • Er mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is;
 • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen; de groepjes mogen tijdens de training onderling niet wisselen.
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal mits de anderhalve meter in acht wordt genomen.
 • Groepsinstructie van meerdere viertallen tegelijk is niet toegestaan.
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

Dit alles betekent dat we in groepjes van 4 met duidelijke herkenbaarheid trainen en niet wisselen tussen de groepjes.

De trainers zullen hun programma aanpassen aan de voorwaarden zoals die door de overheid zijn gesteld.

 • Inlopen buiten het sportcomplex is niet toegestaan.
 • Let op: de woensdag groep van Ronald wordt tijdelijk verplaatst van woensdag naar de maandagavond om 18.45 u. de vrijdag groep van Ronald gaat ook naar45 u. Zie ook het trainingsschema op de site en hierboven.
 • Er wordt, net als in december, aangemeld voor de training via inschrijven.nl.
 • Blijf komen bij je eigen trainer en ga niet op woensdag naar de groep van Theo als je bij Ronald zit, dan wordt die groep te vol.
 • De trainer is verantwoordelijk voor handhaven van de regels en spreekt zonodig degenen die zich er niet aan houden op aan.
 • Leden die zich niet aan deze regels houden zijn niet welkom op de trainingen.

NB als je komt trainen: vergeet niet je aan te melden en je gewassen hesje mee te nemen!

 

Back To Top