skip to Main Content
3 Vacatures Bestuur!

3 Vacatures bestuur!

Binnenkort nemen de voorzitter en de secretaris en het bestuurslid ledenadministratie afscheid van het bestuur en bestaan er dus 3 vacatures!

Het is een mooie en voldoening gevende functie om een vereniging als AV Horror te helpen besturen. Het vraagt wat van je maar je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en de toekomst van de vereniging. Het verder uitwerken van het beleidsplan, contact onderhouden met commissies en met de Atletiek Unie. contact met je collega bestuurders om maar enkele te noemen.

Laat je niet weerhouden! Het is in deze tijd moeilijk om vrijwilligers te vinden. Toch willen we allemaal dat deze mooie vereniging blijft voortbestaan.  Wie durft de uitdaging aan?

Wat houdt het besturen in:

 • Deelname aan bestuursvergaderingen; (2-3 u per maand)
 • Je bent betrokken bij het verenigingsbeleidsplan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden.
 • Je zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden;
 • Je begeleidt nieuwe bestuursleden.
 • Je luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid;
 • Je onderhoudt contacten met de coördinator van de Atletiek Unie en met collega functionarissen van andere verenigingen
 • De secretaris overlegt met de voorzitter over de agenda en notuleert deze.
 • De ledenadministratie hoeft niet per se door een bestuurslid te worden gedaan, kan ook gescheiden worden van een algemeen bestuurslid. Tijdbeslag 2-4 uur per week.

Voor de voorzitter betekent dat: (2-4 u per week)

 • Je hebt een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid;
 • Je coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden;
 • Je zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
 • Je zit bestuursvergaderingen voor en bent in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda;
 • Je delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaard takenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering;
 • Je functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en hebt een luisterend oor;
 • Je bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen;
 • Je neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
 • Je houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van hetverenigingsbeleid;
 • Je vertegenwoordigt de vereniging naar de sportbond en andere externe partijen;
 • Je onderhoudt contacten met andere verenigingen (in de eigen sport) en andere mogelijke samenwerkingspartners, zoals de gemeente Sudwest Fryslan.

Wie zoeken wij?

Enkele leden die echt hart voor de vereniging hebben en bereid zijn enkele uren per week (gemiddeld) te besteden aan de werkzaamheden.

Nadere info: voorzitter@avhorror.nl

 

 

Back To Top