skip to Main Content

Alle trainingen starten weer! Lees verder voor de aangepaste maatregelen en trainingstijden

Ook de volwassenen kunnen vanaf dinsdag 19 mei weer trainen. Kijk  wanneer jij weer kunt lopen en onder welke voorwaarden.

Belangrijk:
Horror volgt de anderhalvemetersamenleving protocol bepaald door de Atletiekunie. Dit protocol vind je hier, lees deze voorafgaand aan de training. Ook is er een verplichte looproute op het schuttersveld terrein om te voorkomen dat bij het wisselen van de trainingen atleten elkaar tegen komen. Deze route is hier te vinden.

-aanmelden voor de training door volwassenen is in principe niet nodig.

-ga voor de training thuis naar het toilet. Mocht je het toilet gebruiken tijdens de training sproei dan wat desinfectans na gebruik over toilet en kraan. Douches zijn gesloten evenals kleedkamers en de kantine.

-kom vlak voor de training en blijf bij andere groepen vandaan. Je mag de baan niet op voor het tijdstip van de start van de training. Evt inlopen buiten de baan.

-houd rechts als je naar de baan loopt zodat je niet dicht langs je tegenligger loopt.

-betreed de baan zoals aangegeven op de foto.  Persoonlijke eigendommen, sleutels etc in overleg met de trainer opbergen.

-Desinfecteer je handen met het desinfectans dat klaarstaat zowel voor als na de training.

-Hou anderhalve meter afstand! Dus geen high fives!

-Hoest en nies in je elleboog

-en vooral: blijf thuis als je verkouden, grieperig of koortsig bent!

We zullen de gang van zaken nauwlettend volgen; het kan zijn dat binnenkort weer aanpassingen volgen in het kader van de veiligheid.

trainingstijden:

Jeugd: hier
Opm. trainingstijden op woensdag zijn aangepast.

Volwassenen: hier
Opm. De recreantentraining op maandag vervalt tot september.

Back To Top