skip to Main Content
Niets Zo Leuk Als Een Jaarvergadering!

Niets zo leuk als een jaarvergadering!

26 april en 9 mei was er een jaarvergadering van AV Horror, daar zijn de statuten officieel vastgesteld.

Twee jaarvergaderingen? Ja, deel 1 en 2. Om statuten vastgesteld te krijgen zijn er i.v.m. lage opkomst 2 vergaderingen nodig. Daarnaast waren er nog een aantal agendapunten niet behandeld.

Een aantal zaken uitgelicht

Uitreiking Andriol beker

Pieter Baljet reikt de Andriol Beker uit aan Vera de Vries.

Uitreiking 5×1 beker

De beker wordt uitgereikt aan Bert Brinks.

Kinderen en volwassenen met een beperking

Maria Poiesz heeft av Horror gevraagd of kinderen en volwassenen met een beperking mogen trainen op de baan.  Het vervolg:

Bestuursleden

We hebben afscheid genomen van:

  • Helga Clement- secretaris
  • Margreet Bootsma – leden
  • Arthur – voorzitter
  • Francisco Oosterbaan – jeugd
  • Wilco Bakker – penningmeester

Nieuwe aanwas bestuursleden

  • Sandra van Galen – algemeen / leden
  • Maria Poiesz – aangepast sporten
  • Klaas Jan Wiersma – geld (2020)
  • Roelof Frankena – secretaris
  • Gielt Algra – jeugd (april 2021)

Jubileumjaar

AV Horror bestaat dit jaar 75 jaar. Dit is een feestelijke gebeurtenis. Het idee is om in september een feest te organiseren. Er zijn mensen nodig die dit gaan organiseren. Wordt vervolgd…

Erelid

Paul Clement is toegevoegd aan het illustere gezelschap van ereleden.

concept notulen

Concept notulen algemene ledenvergadering dd 11-4-2022

 

Back To Top